Zapewnienie bezpieczeństwa w gabinecie

Wytyczne dla funkcjonowania salonów masażu  w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii z GIS
Konsultacja: Towarzystwo Masażystów Polskich


Procedury przed wykonaniem usługi

Klient/usługobiorca przy wejściu do salonu dezynfekuje lub myje ręce. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić dezynfekcję rąk. Należy poinstruować klienta, w jaki sposób skutecznie myć oraz dezynfekować ręce oraz dopilnować, aby każdorazowo wykonał te czynności poprawnie. Rekomenduje się zainstalowanie bezdotykowych automatów z płynem dezynfekcyjnym.


Klient/usługobiorca powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Klient/usługobiorca przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących.


Procedury w trakcie wykonywania usługi


w stosunku do pracowników salonu:
- regularne i częste mycie rąk wodą z mydłem, zgodnie z załączoną instrukcją. Osuszanie wyłącznie przy użyciu ręczników jednorazowych
- unikanie dotykania twarzy
- obowiązkowe noszenie przyłbic bądź jednorazowych maseczek przez masażystów oraz rekomendowane noszenie rękawiczek, kiedy to możliwe
- dezynfekcja stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca – każdorazowo po wizycie klienta/usługobiorcy
- sprzątanie i mycie podłóg – na bieżąco w miarę potrzeb
- utrzymywanie toalet w czystości, częsta dezynfekcja powierzchni dotykowych w toaletach


w stosunku do klientów/usługobiorców:
- obowiązkowe noszenie maseczek przez klientów/usługobiorców za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy
- zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku
- rąk przed i po wizycie w gabinecie
- ograniczenie czasu spędzanego przez klientów/usługobiorców w salonie
- do minimum niezbędnego w celu zrealizowania usługi


związane z warunkami pracy
- zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami przebywającymi w salonie – minimum 1,5 metra pomiędzy klientami, dległości mogą być mniejsze, jeśli salon wykorzysta ekrany ochronne (przepierzenia, ścianki) pomiędzy stanowiskami; przepierzenia powinny być wykonane z materiału nieprzepuszczającego powietrza, łatwo poddającego się czyszczeniu i mieć minimalny wymiar 2 m x 1,5 m


Procedury wykonywane po wizycie


Po wykonaniu usługi następuje

- dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca)
- wywietrzenie pomieszczenia, jeśli jest taka możliwość
- od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta/usługobiorcy powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku


Pozostałe rekomendacje


Nie zaleca się uczestniczenia w zabiegach osób towarzyszących pacjentom, poza uzasadnionymi przypadkami (np. osoby nieletnie, niepełnosprawne) – decyzję w tej sprawie podejmuje osoba świadcząca usługę.

Grafik pracy pracowników/osób świadczących usługi oraz grafik przyjęć klientów/usługobiorców należy układać tak, aby nie doprowadzić do gromadzenia się klientów w poczekalni oraz w miarę możliwości unikać kontaktu pracowników w przypadku pracy zmianowej.


Należy w miarę możliwości tak zorganizować poruszanie się klientów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.


Instrukcja prawidłowego mycia rąk powinna znajdować się przy każdym węźle sanitarnym w gabinecie, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.